Pytanie Rozwiązane

Dosyć czy dość

Ocena: 5/5

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta – obydwie formy są poprawne. Znaczenie wyrazów dość i dosyć jest identyczne, słowa można więc stosować zamiennie. O wyborze jednego z nich decydują natomiast głównie indywidualne preferencje użytkownika języka.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dosyć czy dość”…

Dosyć co to znaczy

Dość i dosyć – co to znaczy? Wyrazy dość i dosyć mają następujące znaczenia: tyle, ile trzeba, wystarczająco dostatecznie dużo (w funkcji przysłówka), np.

Nie dość czy nie dosyć

Partykułę „nie” jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników: nie bardzo, nie cacy, nie całkiem, nie dosyć, nie dziś, nie fair, nie tylko, nie wczoraj, nie wnet, nie zaraz. Dlatego poprawna jest pisownia rozłączna.

Dosyć synonim

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa dosyć to: zależnie, koniec dyskusji, spokój, w miarę, ale, ale, spokojnie, starczy, do woli, dostatecznie, relatywnie, podlegle, dostatecznie dużo, w pewnym stopniu, dosyć tego, całkiem, pod dostatkiem, w zależności od czegoś, wystarczająco, szlus, basta, odpowiednio, …