Pytanie Rozwiązane

Druk ol 9 zus do czego służy

Ocena: 5/5

Druk OL9 to zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie. Musi z niego wynikać informacja o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Powinno w nim być zawarte opis przypadku oraz wpływ urazu na stan zdrowia poszkodowanego.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Druk ol 9 zus do czego służy”…

druk ol-9 kto wypełnia

Druk OL9 wypełnia lekarz prowadzący leczenie. Może to być lekarz rodzinny POZ, lekarz w szpitalu (jeśli chory aktualnie tam przebywa) lub lekarz specjalista.

Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie

Druk OL-9 wypełnia lekarz prowadzący leczenie. Może to być lekarz rodzinny POZ, lekarz w szpitalu (jeśli chory aktualnie tam przebywa) lub lekarz specjalista. Druk może być wypełniony w formie papierowej bądź elektronicznej. Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu OL-9 za pośrednictwem profilu PUE ZUS.