Pytanie Rozwiązane

Email czy mail

Ocena: 5/5

Każda z powyższych pisowni jest oczywiście poprawna, choć e-mail ma charakter oficjalny, podczas gdy mail, a zwłaszcza spolszczony mejl – potoczny. Niepoprawne są, przynajmniej na razie, inne zapisy, typu email (często spotykany błąd!), imejl czy i-mejl.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Email czy mail”…

jak się pisze e-mail

Poprawną formą tego rzeczownika, pochodzącego od angielskie email, jest wyraz: MAIL. Alternatywną wersją jest email. Jednak idąc na skróty i pomijając ’-’, popełniamy błąd. Warto pamiętać, że dopuszczalne jest również spolszczenie pisowni, a zatem możemy napisać mejl.

adres e-mail

Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – identyfikuje skrzynkę poczty elektronicznej, do której dostarczana jest dana wiadomość internetowa. Umożliwia przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.

Skrót email

Poczta elektroniczna[edytuj] … electronic mail, e-mail, w skrócie: mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana jako świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych lub multimedialnych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

e-mail odmiana pwn

Dopełniacz od email brzmi zwykle emaila. Forma e-mailu jest w dopełniaczu dużo rzadsza, ale nie ma podstaw, aby uważać ją za niepoprawną. Może za nią przemawiać analogia do dopełniaczy podobnych znaczeniowo rzeczowników: listu, faksu, telegramu.