Pytanie Rozwiązane

Fizjoterapia jakie przedmioty

Ocena: 5/5

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Fizjoterapia jakie przedmioty”…

Studia fizjoterapia jakie przedmioty na maturze

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia Fizjoterapia wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.