Pytanie Rozwiązane

Fotowoltaika 10 kw ile wyprodukuje

Ocena: 5/5

Fotowoltaika 10 kWp – ile wyprodukuje instalacja o tej mocy? Szacuje się, że w Polskich warunkach, instalacja fotowoltaiczna skierowana na południe, z każdego 1 kWp mocy wyprodukuje około 1000 kWh energii elektrycznej rocznie. W przypadku instalacji o mocy 10 kWp będzie to 10 MWh/rok.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Fotowoltaika 10 kw ile wyprodukuje”…

Ile produkuje fotowoltaika 10kW Forum

Decydując się na większe instalacje, które sięgają mocą generatora fotowoltaicznego na poziomie 10 kW, realnym będzie osiągnięcie w ciągu roku wydajności generującej prąd na poziomie nawet 9500 kWh.

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 7 kW

W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 7kWp, instalacja w ciągu roku będzie w stanie wytworzyć energię o wartości około 6650 kWh.

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 5 kW

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp można dostarczać w ciągu roku ok. 900-980 kWh energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp wytwarza rocznie ok. 4000 do 5000 kWh energii elektrycznej (w zależności od lokalizacji, skierowania i kąta nachylenia do płaszczyzny poziomej).

Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 4 kW

Decydując się na instalację elektrowni o mocy 4 kWp, produkcja prądu którą może osiągnąć inwestor dla swojego domu sięgnie średniorocznie wartości około 3800 kWh.

Dzienna produkcja fotowoltaika

Wynika to oczywiście z mniej korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych. Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu pierwszego kwartału 1571,67 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja miesięczna wyniosła zatem 523,89 kWh. Średnia produkcja dzienna wyniosła 17,46 kWh.