Pytanie Rozwiązane

Gdzie jest równik

Ocena: 5/5

Pogrubiony równoleżnik opasający Ziemię w jej najgrubszym miejscu to równik. Dzieli on kulę ziemską na dwie jednakowe półkule – północną i południową. Układ linii pionowych to południki. Biegną one od bieguna północnego do bieguna południowego i są prostopadłe do równoleżników, tworzą półokręgi.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Gdzie jest równik”…

Jaki jest najdłuższy równoleżnik

Równoleżnik – okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości.

Odległość środka Ziemi od równika

Promień równikowy – średnia odległość między środkiem ciała niebieskiego a jego równikiem. Różnica między promieniem równikowym a promieniem biegunowym jest konsekwencją obrotu ciała wokół własnej osi, wywołującego spłaszczenie. Średni równikowy promień Ziemi ma 6378,137 km długości.