Pytanie Rozwiązane

Gdzie mieszkają wilki

Ocena: 5/5

Wilk szary zamieszkuje Azję oraz północne tereny Europy i Ameryki Północnej. Najwięcej wilków żyje w Kanadzie (50 tys.), w Rosji (30 tys.) i na terenie Alaski (5–7 tys.). W Europie najwięcej wilków występuje w Rumunii (ok.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Gdzie mieszkają wilki”…

Gdzie śpią wilki

Wadery zwykle szczenią się w norach (najczęściej są to stare nory borsucze lub lisie, poszerzone przez wilki), ale także w wykrotach drzew, a nawet w dobrze osłoniętych legowiskach na ziemi.

Gdzie mieszkają wilki w Polsce

W naszym kraju żyją głównie na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, podlaskiego.

Tryb życia wilka

Poza okresem rozrodczym wilki szary prowadzą koczowniczy tryb życia. Ich naturalnym biotopem są obszary leśne (nizinne i górskie) oraz stepy. Są zwierzętami stadnymi, chociaż spotyka się również wilki samotniki. W stadzie istnieje ściśle określona hierarchia.

Wilki w Polsce 2021

Podobną opinię wyraził senator Józef Łyczak z Prawa i Sprawiedliwości, który zauważył, że już w tym roku liczebność wilków może wzrosnąć do ponad 4 tys. sztuk, a w 2021 r. do ok. 5 tys.

Czego boją się wilki

Tak samo w lasach, bać należy się ludzi i ewentualnie kleszczy, a nie wilków” – pisze Dawid Kontny z Nadleśnictwa Zamrzenica. Pamiętajmy, że wilki to zwierzęta płochliwe, z natury unikające kontaktu z człowiekiem. Ponadto nie powinny dziwić sytuacje, w których odnajdywane są w lesie szczątki ofiar wilczego polowania.

Jak nazywa się nora wilka

→ ostoja to w gwarze łowieckiej teren, gdzie zwierzęta przebywają, a z punktu widzenia ekologii to teren, gdzie zwierzęta podlegają ochronie; schronienie, gdzie sobie mogą osiąść na jakiś czas, wydać potomstwo; miejsce, gdzie żyją zagrożone gatunki.