Pytanie Rozwiązane

Gdzie się zameldować

Ocena: 5/5

Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy. Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce – kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Gdzie się zameldować”…

Dokumenty potrzebne do zameldowania w nowym domu

Aby zameldować się pod nowym adresem, niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, a dokładnie: – dokument tożsamości, – formularz zgłoszenie pobytu – czasowego lub stałego, – dokument, który potwierdzi tytuł prawny do mieszkania – w przypadku meldowania się jako właściciel mieszkania.

Kto może zameldować osobę w mieszkaniu

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o zameldowanie? Uprawnioną do złożenia wniosku o zameldowanie jest osoba, która mieszka w danym lokalu, a nie ma mozliwości dokonania czynności zameldowania na podstawie formularza meldunkowego.

Kto może zameldować osobę w domu 2021

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny – meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).