Pytanie Rozwiązane

Gdzie wyrzucić lustro

Ocena: 5/5

Jeżeli lustro jest duże, to zaliczamy je do odpadów wielkogabarytowych i zabezpieczone należy oddać w wyznaczonym miejscu na max. 24h przed wyznaczonym terminem odbioru tej frakcji lub oddać do PSZOK-ów. Małe zbite lusterko możemy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Gdzie wyrzucić lustro”…

Kasetony sufitowe gdzie wyrzucić

Po 1 kwietnia 2019 roku, kiedy w całej Polsce wprowadzono nowe regulacje odnośnie segregacji odpadów, w kwestii styropianu nic się nie zmieniło. Nadal należy go wyrzucać do żółtego pojemnika i styropian musi być niezabrudzony.

Opakowania po aerozolach gdzie wyrzucać

Taki stan rzeczy sprawił, że ich opakowania stały się mniejszym utrapieniem dla środowiska. Obecnie można się ich pozbyć wrzucając je do koszy na tworzywa sztuczne i metale.

Gdzie wyrzucić szyby okienne

Najlepszym sposobem na pozbycie się szkła okiennego jest zawiezienie go do PSZOK lub zamówienie odpowiedniego kontenera w firmie wywozowej. Zazwyczaj szkła nie można wyrzucać razem z innymi odpadami budowlanymi i musi być ono zagospodarowane odrębnie.

Gdzie wyrzucać płyty CD 2020

Gdzie zatem wyrzucać płyty CD, DVD? Przede wszystkim, tego typu nośniki możesz umieścić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To miejsce, które „kolekcjonuje” nietypowe odpady, niekwalifikujące się do żadnej grupy odpadów spośród najpopularniejszych (papier, szkło, plastik, bio).

Gdzie wyrzucić drewno

Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.

Styropian opakowaniowy gdzie wyrzucić

Styropian opakowaniowy wrzucić do pojemników na tworzywa sztuczne i metale – tego typu odpad to nic innego jak tworzywo sztuczne. Telewizor, pralka czy laptop przywieziony z centrum handlowego można więc odpakować, a zużyty styropian wrzucić do żółtego kosza na śmieci.

Szkło do jakiego pojemnika

Nie należy do worków i pojemników na szkło wrzucać ceramiki, fajansu, szkieł potłuczonych oraz szkła hartowanego – tego typu odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić styropian po meblach

Będziemy mieli z nim do czynienia, gdy kupujemy sprzęt AGD, elektronikę, meble, a także inne przedmioty, które w trakcie transportu wymagają osłony. Tego rodzaju styropian podlega recyklingowi i należy go wyrzucać do pojemnika na plastik i metale. Najczęściej są to żółte pojemniki.