Pytanie Rozwiązane

Gdzie wyrzucić zużyte strzykawki i igły

Ocena: 5/5

Apteki ich nie przyjmują. Tam oddaje się za to przeterminowane leki, wrzucając je do specjalnych pojemników, cyklicznie opróżnianych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów medycznych. Chcąc zutylizować strzykawki i igły, należy udać się do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Gdzie wyrzucić zużyte strzykawki i igły”…

Gdzie wyrzucić strzykawki Gdańsk

– Apteki ich nie przyjmują. Pacjenci chcący zutylizować tego rodzaju odpady powinni odwiedzić tzw. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie otrzymają informację dotyczącą dalszego postępowania – dodaje.

Jak zutylizować igły

Apteki ich nie przyjmują. Tam oddaje się za to przeterminowane leki, wrzucając je do specjalnych pojemników, cyklicznie opróżnianych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów medycznych. Chcąc zutylizować strzykawki i igły, należy udać się do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Gdzie wyrzucać paski z glukometru

Odpady medyczne – co z nimi zrobić? W warunkach domowych zużyte już przez cukrzyka odpady medyczne, takie jak paski, fiolki po insulinach, jednorazowe peny, igły i lancety, waciki oraz wkłucia i zbiorniczki, najczęściej są wyrzucane do kosza razem z innymi śmieciami.

Gdzie oddać zużyte strzykawki Wrocław

Apteki niestety nie mogą przyjmować takiego typu odpadów, dlatego o tym, gdzie należy przynieść zużyte odpady medyczne, trzeba dowiadywać się w lokalnych stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub urzędach gminy, które wskażą specjalny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw.

Gdzie wyrzucić strzykawki po heparynie

Apteki ich nie przyjmują. Tam oddaje się za to przeterminowane leki, wrzucając je do specjalnych pojemników, cyklicznie opróżnianych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów medycznych. Chcąc zutylizować strzykawki i igły, należy udać się do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Gdzie oddać zużyte strzykawki Poznań

Od 2020 roku do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte strzykawki i igły).