Pytanie Rozwiązane

Gdzie zachodzi dyfuzja

Ocena: 5/5

Zachodzi w każdym ośrodku pod wpływem ruchów cieplnych lub dążenia do wyrównania stężeń. Zjawisko dyfuzji zachodzi najszybciej w gazach, zaś najwolniej w ciałach stałych. Choć obserwuje się je w każdej temperaturze, jego tempo jest szybsze w substancjach o wyższych temperaturach.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Gdzie zachodzi dyfuzja”…