Pytanie Rozwiązane

Icd 10 b34 9

Ocena: 5/5

9: Viral infection, unspecified.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Icd 10 b34 9″…

B34 ICD-10

B34 – ICD 10 Diagnosis Code – Viral infection of unspecified site – Market Size, Prevalence, Incidence, Quality Outcomes, Top Hospitals & Physicians.

viral fever icd-10 code

A99 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

Infekcja ICD-10

A49. 9 – Zakażenia bakteryjne, nie określone « Klasyfikacja ICD10 – Onkologia – online.

staphylococcus septicemia icd-10

A41. 0 – Sepsis due to Staphylococcus aureus. ICD-10-CM.

pharyngitis icd-10

J02. 9 – Acute pharyngitis, unspecified. ICD-10-CM.

Infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych ICD-10

J06. 9 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, nieokreślone.