Pytanie Rozwiązane

Ile bilion ma zer

Ocena: 5/5

TYSIĄC – 1 000 – 3 zera. MILION – tysiąc tysięcy – 1 000 000 – 6 zer. MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILIONmilion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile bilion ma zer”…

Miliard ile ma zer

MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILION – milion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer. BILIARD – tysiąc bilionów – 1 000 000 000 000 000 – 15 zer. TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer.

Ile zer ma 1000000

MILION – tysiąc tysięcy – 1 000 000 – 6 zer.

Bilion ile to milionów

BILIONmilion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.

1 miliard ile to milionów

ile to tysiąc milionów1 000 * 1 000 000 = 1 000 000 000 – tysiąc milionów to jeden miliard.

Milion milionów ile to jest

Jak można zauważyć po tym zapisie, w języku polskim tysiąc tysięcy to po prostu milion, a milion milionów to bilion.

Ile zer ma kwadrylion

Kwadrylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024, czyli jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym. W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) kwadrylion oznacza 1 000 000 000 000 000 = 1015, czyli biliard w pozostałych krajach.

Centylion ile ma zer

Centylion (centezylion) – liczba 10600 (jedynka i 600 zer w zapisie dziesiętnym). W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) centylion oznacza 10303. W układzie SI mnożnikowi 10600 nie odpowiada żaden przedrostek jednostki miary.