Pytanie Rozwiązane

Ile jest części dziadów

Ocena: 5/5

Składają się na niego trzy luźno powiązane części oraz część pierwsza, wydana pośmiertnie, mająca charakter nieukończony: Dziady część II – dramat z 1823 roku. Dziady część IV – dramat z 1823 roku. Dziady część III – dramat z 1832 roku.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile jest części dziadów”…

Dziady cz 2 epoka literacka

II część Dziadów, chronologicznie pierwsza, powstawała w latach 1820–1821, w okresie wileńsko-kowieńskim życia Adama Mickiewicza (stąd określenie Dziady wileńsko-kowieńskie). Została opublikowana po raz pierwszy w II tomie Poezji.

Dziady cz 3 epoka literacka

Trzecia, ostatnia ukończona część dramatu, została napisana wiosną 1832 roku (wiąże się to z pobytem Mickiewicza w Dreźnie). Przez badaczy ta część Dziadów jest uważana za arcydzieło polskiego dramatu romantycznego, m.in. ze względu na połączenie w jednym utworze problematyki polityczno-historycznej z metafizyczną.