Pytanie Rozwiązane

Ile jest przedmiotów w 7 klasie

Ocena: 5/5

Ile jest przedmiotów w 7 klasie szkoły podstawowej? W 7 klasie szkoły podstawowej jest 15-18 przedmiotów.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile jest przedmiotów w 7 klasie”…

Przedmioty w 7 klasie

Klasa VII- język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka.

jakie są przedmioty w 7 klasie 2020/21

Klasa VII- język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka.

ile godzin lekcyjnych w 7 klasie 2020/2021

39 godzin lekcyjnych tygodniowo – tak, po reformie oświaty, wygląda plan lekcji ucznia siódmej klasy dwujęzycznej. Z wychowaniem do życia w rodzinie i zajęciami doradztwa zawodowego robi się 41 godzin.

Czy w 7 klasie jest muzyka

Historia – w klasie siódmej obowiązują 2 godziny tego przedmiotu w tygodniu. Muzyka – siódma klasa jest ostatnim rokiem z obowiązującą muzyką w planie lekcji. Przedmiot ten kończy się właśnie na poziomie 7 klasy. Nadal przewidziano na niego 1 godzinę tygodniowo.

Czy w 7 klasie jest technika

Technika – w siódmej klasie nie ma kontynuacji przedmiotu, który towarzyszył uczniom od czwartej klasy.

Ile jest przedmiotów w 8 klasie

W 8 klasie szkoły podstawowej uczeń ma od 15 do 18 przedmiotów.

Czy w 7 klasie jest plastyka

Przedmiot ten kończy się właśnie na poziomie 7 klasy. Nadal przewidziano na niego 1 godzinę tygodniowo. Plastyka – to ostatni rok obowiązywania tego przedmiotu w planie lekcji ucznia szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny w tygodniu. W klasie ósmej plastyka nie będzie kontynuowana.

Przedmioty klasa 6

Klasa VI – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą.