Pytanie Rozwiązane

Ile kosztuje zmiana nazwiska

Ocena: 5/5

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł – dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku. Opłata skarbowa: 37 zł. Wyjątkiem od tej opłaty jest zmiana nazwiska, które zostało zmienione bezprawnie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile kosztuje zmiana nazwiska”…

Ile trwa zmiana nazwiska

Kierownik właściwego urzędu stanu cywilnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, rozstrzyga o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub o braku tej zgody.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie? Jeżeli sprawę załatwiamy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, musimy zapłacić 11 zł opłaty skarbowej, którą można zapłacić na miejscu w kasie urzędu lub przelewem.

Ile kosztuje zmiana nazwiska 2020

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł – dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku. Opłata skarbowa: 37 zł. Wyjątkiem od tej opłaty jest zmiana nazwiska, które zostało zmienione bezprawnie.

Ile kosztuje zmiana nazwiska dziecka

Ile kosztuje zmiana nazwiska dziecka? Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł – dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.

Procedura zmiany nazwiska

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

Ile kosztuje zmiana imienia

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł – dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku. Opłata skarbowa: 37 zł. Wyjątkiem od tej opłaty jest zmiana nazwiska, które zostało zmienione bezprawnie.