Pytanie Rozwiązane

Ile lat trwają studia

Ocena: 5/5

Przyjęło się, że studia trwają 5 lat. Zazwyczaj tak właśnie jest, jednak należy pamiętać, że obecnie w Polsce funkcjonuje system boloński, a dodatkowo nie można zapominać też o kierunkach, które z założenia trwają dłużej (np. medycyna).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile lat trwają studia”…

Ile trwają studia zaoczne

studia I stopnia, czyli licencjackie bądź inżynierskie, które trwają zazwyczaj trzy-cztery lata; – studia II stopnia, czyli popularna magisterka, która w zależności od wybranego kierunku trwa od półtora roku do dwóch lat; – studia III stopnia, to tzw.

Ile lat trwają studia magisterskie

Obecnie pięć lat trwają jedynie… jednolite studia magisterskie. Do najpopularniejszych studiów pięcioletnich należy zaliczyć psychologię, prawo i farmację. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł magistra.

Ile trwają studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj trzy lata (3,5 w wypadku studiów inżynierskich), a ich absolwent otrzymuje tytuł licencjata (lub inżyniera). Studia drugiego stopnia to studia uzupełniające magisterskie; mogą na nie aplikować tylko osoby, które wcześniej ukończyły studia pierwszego stopnia.

Ile lat trwają studia inżynierskie

Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj trzy lata (3,5 w wypadku studiów inżynierskich), a ich absolwent otrzymuje tytuł licencjata (lub inżyniera). Studia drugiego stopnia to studia uzupełniające magisterskie; mogą na nie aplikować tylko osoby, które wcześniej ukończyły studia pierwszego stopnia.