Pytanie Rozwiązane

Ile paracetamolu na dobę

Ocena: 5/5

Zaleca się pojedynczą dawkę 500 – 1000 mg, powtarzaną co 4-6 godzin. Maksymalnie w ciągu doby, nie należy przyjmować więcej niż 4000 mg tej substancji. W przypadku jednak osób, które stosują lek długotrwale, maksymalna dawka dobowa wynosi 2,6 g paracetamolu.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile paracetamolu na dobę”…

Paracetamol dawka śmiertelna

Jednorazowe przyjęcie ponad 6 g para- cetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Dawką śmiertelną może być przy- jęcie ponad 200 mg paracetamolu/kg masy ciała (~15 gramów), chociaż według innych autorów dawka śmiertelna wynosi 20–25 g/ /dobę [4].

Dawka paracetamolu dla dzieci na kg

Standardowa dawka paracetamolu to 10-15 mg/kg masy ciała. Można ją powtarzać co 4-6 godzin. Nie zaleca się przekraczania maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg masy ciała. Przykład: dziecko waży 4 kg – pojedyncza, jednorazowa dawka paracetamolu wynosi maksymalnie 60 mg.

Paracetamol dawkowanie dzieci

Dawka bezpieczna dla dziecka to 10-15 mg na 1 kg masy ciała w dawce jednorazowej, natomiast w ciągu doby nie należy przekroczyć 60-75 mg/kg masy ciała. Paracetamol można podawać dziecku maksymalnie przez 5 dni w przypadku dolegliwości bólowych, a 3 dni w przypadku gorączki.

Paracetamol 500 dawkowanie

Dawka jednorazowa: 1 (jedna) do 2 (dwóch) tabletek (500 mg do 1000 mg paracetamolu). W utrzymującym się bólu: 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) 2 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

Jak obliczyć dawkę paracetamolu dla dziecka

Podając paracetamol dzieciom, dawkę oblicza się na podstawie wagi małego pacjenta. Lek można podawać dziecku jedynie 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Dawka bezpieczna dla dziecka to 10-15 mg na 1 kg masy ciała w dawce jednorazowej, natomiast w ciągu doby nie należy przekroczyć 60-75 mg/kg masy ciała.