Pytanie Rozwiązane

Ile przekątnych ma pięciokąt

Ocena: 5/5

Pięciokąt (pięciobok) – wielokąt o pięciu bokach. Każdy pięciokąt ma pięć przekątnych. Szczególnym przypadkiem pięciokąta jest pięciokąt foremny.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile przekątnych ma pięciokąt”…

Ile przekątnych ma sześciokąt

d=9 Szesciokat ma 9 przekatnych.

Ile przekątnych ma pięciokąt foremny

Pięciokąt (pięciobok) – wielokąt o pięciu bokach. Każdy pięciokąt ma pięć przekątnych.

Ile przekątnych ma czworokąt

Czworokąt – wielokąt płaski o czterech bokach. Odcinek łączący dwa niesąsiednie wierzchołki czworokąta nazywamy przekątną czworokąta. Każdy czworokąt ma dwie przekątne.

Ile przekątnych ma pięciokąt wklęsły

Pięciokąt (pięciobok) – wielokąt o pięciu bokach. Każdy pięciokąt ma pięć przekątnych.