Pytanie Rozwiązane

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego

Ocena: 5/5

Najwięcej punktów, bo aż 10, można było zdobyć za poprawne napisanie e-maila do koleżanki z Anglii. W sumie uczniowie mogli zdobyć aż 55 punktów. Za zadania otwarte można było otrzymać 21 punktów, a za zamknięte 34 punkty.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego”…

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z polskiego

Standardowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawierał w tym roku 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2021

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego 2020

Najwięcej punktów, bo aż 10, można było zdobyć za poprawne napisanie e-maila do koleżanki z Anglii. W sumie uczniowie mogli zdobyć aż 55 punktów. Za zadania otwarte można było otrzymać 21 punktów, a za zamknięte 34 punkty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2 lipca.

Na ile punktów jest egzamin ósmoklasisty z polskiego 2021

Standardowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawierał w tym roku 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Na ile punktów jest Egzamin ósmoklasisty z angielskiego 2021

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 punktów mniej niż dotychczas), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Arkusz standardowy z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów.