Pytanie Rozwiązane

Ile to bilion

Ocena: 5/5

Bilion jest liczbą często określaną mianem miliona milionów (czy też miliarda tysięcy) – sześć zer, do których dodajemy kolejne sześć zer. Daje nam dwanaście zer i tyle ich właśnie posiada ta zdecydowanie pokaźna liczba. Bilion to dwanaście zer.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile to bilion”…

Bilion ile to miliardów

Bilion (skrót: bln) – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 = 1012 (czyli 1000 miliardów), w krajach stosujących długą skalę. W krajach stosujących krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) bilion oznacza liczbę 109, czyli miliard na długiej skali.

1 miliard ile to milionów

ile to tysiąc milionów1 000 * 1 000 000 = 1 000 000 000 – tysiąc milionów to jeden miliard.

Kwadrylion ile zer

Kwadrylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024, czyli jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym. W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) kwadrylion oznacza 1 000 000 000 000 000 = 1015, czyli biliard w pozostałych krajach.

1 bilion dolarów ile to jest

W środę 30 czerwca podczas aukcji reverse repo nowojorski oddział Rezerwy Federalnej przyjął zlecenia od 90 banków opiewające na kwotę 991,94 mld dolarów – czyli prawie bilion dolarów (1 bilion to tysiąc miliardów, czyli milion milionów.).

Milion milionów ile to jest

Jak można zauważyć po tym zapisie, w języku polskim tysiąc tysięcy to po prostu milion, a milion milionów to bilion.

Ile bilion ma zer

TYSIĄC – 1 000 – 3 zera. MILION – tysiąc tysięcy – 1 000 000 – 6 zer. MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILIONmilion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.