Pytanie Rozwiązane

Ile wyniesie 13 emerytura

Ocena: 5/5

ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenie w wysokości 1250,88 zł (brutto).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile wyniesie 13 emerytura”…

13 emerytura netto 2021

Trzynastka będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. … najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł (brutto). Zatem w 2021 r. ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenie w wysokości 1250,88 zł (brutto).

13 emerytura 2021 – dla kogo

Z dodatkowego rocznego świadczenia w postaci trzynastki skorzystają osoby, które 31 marca roku, w którym będzie wypłacane to świadczenie, są uprawnione do: emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, … świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

13 emerytura 2022

Większość emerytów otrzymała trzynastkę w kwocie 1022,30 zł na rękę. Trzynastka w 2022 r. … wyniesie ponad 1000 zł brutto. Oznaczałoby to, że w związku z wypłatą kwietniowej emerytury i trzynastki, u większości świadczeniobiorców najprawdopodobniej dojdzie do przekroczenia progu 2500 tys.