Pytanie Rozwiązane

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości

Ocena: 5/5

Podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce wynosi aż 19 proc. i jest naliczany wyłącznie od wysokości dochodu, a nie od całej kwoty transakcji.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości”…

Podatek od sprzedaży nieruchomości 2021

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% od dochodu, a więc od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu.

Kto płaci podatek od sprzedaży mieszkania kupujący czy sprzedający

Zarówno podatek cywilnoprawny od kupna mieszkania, jak i podatek VAT płaci zawsze nabywca nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym nabywca zobowiązany jest zarówno do uiszczenia podatku PCC, jak i też złożenia stosownej deklaracji podatkowej do swojego urzędu skarbowego.

Podatek od sprzedaży mieszkania po upływie 5 lat 2021

Jeśli spadkodawca nabył nieruchomość niedawno i nie minęło od tego dnia 5 lat, a spadkobierca chce ją sprzedać, to nadal może sprzedać nieruchomość bez podatku, pod warunkiem, że otrzymane pieniądze wykorzysta na własne cele mieszkaniowe.

Wzór na obliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Aby to zrobić musimy podzielić dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu) pomnożony przez wydatki na cele mieszkaniowe przez przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tego podatku wynosi 19 procent i jest on liczony od wysokości dochodu.

Podatek od sprzedaży nieruchomości 2020

Podatek od sprzedaży nieruchomości regulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z prawem sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej nabycia (mówimy o latach podatkowych, a nie kalendarzowych), wymaga opłacenia daniny w wysokości 19 proc. wartości dochodu.