Pytanie Rozwiązane

Iphone 8 plus hard reset buttons

Ocena: 5/5

How to force restart iPhone 8. To force restart (hard reset) the iPhone 8, press and release the Volume Up button, press and release the Volume Down button, and press and hold the Side button until your device reboots, then release. All three button presses should be done in relatively quick succession.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Iphone 8 plus hard reset buttons”…

Hard reset iPhone 8

W przypadku iPhone 8 należy: szybko naciśnij przycisk boczny zwiększania głośności i go puścić, naciśnij przycisk boczny zmniejszania głośności, następnie przytrzymaj przycisk boczny przez około 10 sekund, aż pojawi się logo Apple.

Hard reset iPhone 12

Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zwiększania głośności, naciśnij i szybko zwolnij przycisk zmniejszania głośności, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny. Gdy na ekranie pojawi się logo Apple, zwolnij przycisk.

How to restart iphone 8 plus

Press and quickly release the Volume up button then press and quickly release the Volume down button. To complete, press and hold the Side button until the Apple logo appears on the screen. Allow several seconds for the reboot process to complete.