Pytanie Rozwiązane

Jak długo można trzymać matkę pszczelą w klateczce

Ocena: 5/5

Kiedy pszczoły mają możliwość odbudowania mateczników ratunkowych przez około 9 dni poddaną matkę trzymamy w zamkniętej klateczce. Dopiero po tym terminie pozwalamy pszczołom wypuścić matkę.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak długo można trzymać matkę pszczelą w klateczce”…

Poddawanie matki bez wyszukiwania starej

Inny sposób poddawania matek nieunasiennionych polega na wpuszczeniu dopiero co wygryzionej matki między pszczoły na plastrze. Taką matkę pszczoły traktują jako „swoją”, wygryzioną naturalnie w ich ulu z matecznika i zazwyczaj ją przyjmują. Matka nie może mieć więcej niż kilka godzin, nie może też być znakowana.

Poddawanie matki pszczelej unasiennionej

Znacznie lepiej są przyjmowane matki unasiennione czerwiące, zwłaszcza wtedy, gdy przerwa w składaniu jajeczek przez taką matkę trwała bardzo krótko. Jeszcze bardziej skuteczna metoda to poddawanie matki wraz z odkładem, przez przyłączenie odkładu z młodą matką do rodziny, której wcześniej odebraliśmy matkę.

Jak przechowywać matki pszczele

Matkę umieszcza się wewnątrz klateczki, a klateczkę w środku gniazda . Jeśli matka czerwi i klateczka zatkana jest ciastem, pszczoły z nowej rodziny ją uwolnią zgryzając ciasto i prawdopodobnie zaakceptują w nowej rodzinie.

Zachowanie pszczół po stracie matki

Matka pszczela gwarantuje spójność i trwałość rodziny pszczelej. Jeśli jej zabraknie, pszczoły stają się niespokojne, siła rodziny się osłabia, jest to też jedna z częstych przyczyn rabunków w ulach. … Mogą też być bardzo niespokojne, głośno i charakterystycznie buczeć lub krążyć bez celu wokół ula.

Poddawanie matki do odkładu

Odkład polega na zabraniu z silnych rodzin kilku plastrów z czerwiem krytym, obsiadającymi je pszczołami oraz okrywowymi plastrami z pokarmem. Ponadto strząsamy do przygotowanego odkładu pszczoły z kilku plastrów z młodym czerwiem, pilnując, aby nie było na nich matki.

Poddawanie matki NU

Polega on na umieszczeniu w środku gniazda, najlepiej między plastrami z wygryzającym się czerwiem, klateczki z matką. Jeżeli w rodzinie dominują młode pszczoły, jest pożytek, a poddawana matka czerwi, można klateczkę zamknąć ciastem i czekać, aż pszczoły ją uwolnią.

Poddawanie matek pszczelich

Przy poddawaniu matek nieunasiennionych należy odczekać 2-3 dni od odebrania starej matki, następnie poddać matkę zamkniętą w klateczce „na głucho”, czyli tak, by pszczoły nie miały dostępu do ciasta i nie mogły matki uwolnić, jednak by miały cały czas dobry z nią kontakt przez kratkę klateczki.