Pytanie Rozwiązane

Jak długo płaci się mały zus

Ocena: 5/5

Niższe składki ZUS można płacić maksymalnie przez okres 60 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak długo płaci się mały zus”…

Ile wynosi mały ZUS 2021

W 2021 roku wynosi ona 381,81 zł (zobacz tutaj).

Mały ZUS 2020

Od 1 lutego 2020 roku, aby skorzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorca nie mógł osiągnąć w poprzednim roku kalendarzowym przychodu wyższego niż 120 tys. zł. W 2021 roku warunek ten pozostaje bez zmian. Przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

ZUS preferencyjny 2021

Podsumowując, przedsiębiorca korzystający z preferencji zapłaci w 2021 roku składki w wysokości 647,59 zł bądź 627,01 zł jeśli nie zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej.

Preferencyjny ZUS – ile wynosi

Wysokość preferencyjnej składki ZUS dla nowych działalności gospodarczych obliczana jest jako 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 2021 wynosi 2 800 zł brutto. Z preferencyjnego ZUS można korzystać jeśli przychód z działalności gospodarczej nie jest wyższy niż 120 000 zł w skali roku.