Pytanie Rozwiązane

Jak długo po ospie siedzieć w domu

Ocena: 5/5

Zobacz film: „Choroby, na które najczęściej zapadają niemowlęta” Na pewno chorego na ospę należy odizolować w domu przez minimum dwa tygodnie – w ten sposób nie będzie mógł zarazić przypadkowych osób. W domu dziecko powinno zostać do momentu, aż wyschną strupki (po wygojonych krostach), co zwykle trwa od 7 do 10 dni.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak długo po ospie siedzieć w domu”…

Ile czasu po ospie do przedszkola

Chore dziecko zaczyna zakażać osoby z otoczenia ok. 2 dni przed wystąpieniem wysypki, kończy zaś wraz z przyschnięciem wykwitów w strupki. Kiedy wszystkie pęcherzyki przyschną, a strupki odpadną, dziecko może wrócić do żłobka, przedszkola lub szkoły.

Ospa a wychodzenie z domu

Niepowikłana ospa wietrzna nie wymaga leżenia w łóżku. Jeżeli czujesz się dobrze i nie masz gorączki, możesz wychodzić na dwór.

Ospa a słońce

Wcześniejsze wyjście na dwór może spowodować, że dziecko narazi inne osoby na zakażenie. Poza tym dziecko z ospą wychodzące na dwór na duże słońce może być narażone na występowanie przebarwień skórnych w miejscach, gdzie występuje wysypka skórna.

Ospa a wychodzenie z domu w zimie

Otóż z maluchem mającym ospę można pokazać się dopiero po dwóch tygodniach, kiedy dziecko nie będzie już nikogo zarażało. Wcześniejsze wyjście na dwór może spowodować, że dziecko narazi inne osoby na zakażenie.

Powikłania po ospie u dzieci

Powikłania, które towarzyszą ospie wietrznej, to najczęściej bakteryjne infekcje skóry. Powstają one, gdy krosty zostaną zakażone bakteriami, najczęściej paciorkowcem ropotwórczym lub gronkowcem, które wywołują ropowicę, pęcherzycę, płonicę przyranną, pęcherzycę gronkowcową.