Pytanie Rozwiązane

Jak długo pod respiratorem

Ocena: 5/5

Gdzie dochodzą do zdrowia po odłączeniu respiratora? Średnia na respiratorze to ok. 2 tygodnie, czasem dłużej. Pacjenci z ciężką niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 pozostają na oddziałach intensywnej terapii średnio dłużej niż chorzy leczeni z innych przyczyn.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak długo pod respiratorem”…