Pytanie Rozwiązane

Jak długo przechowywany jest zapis z kamer sklepowych

Ocena: 5/5

nagrania z systemu są przechowywane przez ok. 180 dni, a dostęp do nich mają operatorzy systemu, serwis, policja i straż miejska.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak długo przechowywany jest zapis z kamer sklepowych”…

Jak długo Biedronka przechowuje monitoring

W ustawie o odpadach wskazano z kolei, że zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Sprawdzenie monitoringu w sklepie

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec klientów zgodnie z RODO? Odpowiedź: Sklep nie musi zbierać od klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu. Musi jednak wypełnić obowiązek informacyjny wobec klientów.

Monitoring czas przechowywania nagrań

Okres przechowywania przez pracodawcę nagrań z monitoringu nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia nagrania (art. 222 § 3 k.p.).

Kasowanie nagrań z monitoringu

Zapisane w pamięci służbowych komputerów czy laptopów nagrania nie można zwyczajnie wymazać. Wciśnięcie klawisza delete czy dodanie nagrania monitoringu wizyjnego do kosza nie oznacza, że go usunęliśmy ! Nadal pliki zapisane są na nośniku elektronicznym i bardzo łatwo każdy użytkownik może je otworzyć.

Nagrania z monitoringu w sklepie

w przypadku gdy monitoring służy ochronie przeciwkradzieżowej w sklepie, nagranie, a wraz z nim dane osobowe osób nagrywanych, powinny być trwale usuwane, np. nadpisywane, po okresie, w którym zwyczajowo można stwierdzić kradzież i przez to wykorzystać nagranie do ustalenia sprawcy – tłumaczy Dudkiewicz.

Komu można udostępnić nagrania z monitoringu

Nagrania z monitoringu można udostępnić zarówno osobie, której dane dotyczą, jak i osobie trzeciej. Jednak forma, w jakiej administrator danych osobowych przekazuje kopię nagrań, uzależniona jest od kilku sytuacji i przede wszystkim od regulacji związanych z RODO.