Pytanie Rozwiązane

Jak długo żyją dzieci z wadą serca

Ocena: 5/5

Ponad 90% dzieci z wrodzonymi wadami serca przeżywa do wieku dorosłego, co potwierdza stwierdzenie, że z wadą serca można długo żyć – czy aktywnie i szczęśliwie, zależy od rodziców i samych dzieci.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak długo żyją dzieci z wadą serca”…

Wrodzone wady serca u dorosłych

Najczęstsze wrodzone wady serca to ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD) i międzyprzedsionkowej (ASD), przetrwały przewód tętniczy (PDA), a także koarktacja aorty (CoA), krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego (PS) oraz zastawki aorty (AS) i tetralogia Fallota (ToF).

HLHS rokowanie

Około 95% nieleczonych dzieci umiera w 1. miesiącu życia. Przed erą leczenia chirurgicznego HLHS prowadził do 25–30% zgonów u dzieci w pierwszym tygodniu życia z przyczyn związanych z układem krążenia i nadal jest najczęstszą przyczyną zgonów noworodków z wadami serca.