Pytanie Rozwiązane

Jak inaczej powiedzieć ewolucja?

Ocena: 5/5

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa ewolucja to: dorastanie, dojrzewanie, przemiana, transmutacja, przeobrażenie, wzrost, modyfikacja, tok, proces, przeistoczenie, nurt, makroewolucja, zwrot, reorientacja, postęp, zmiana, rozwijanie się, metamorfoza, przełom, przekształcenie, konwersja, wzrastanie, rozwój, tor …

Jak zastapic slowo wzrost?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa wzrost to: skok, rozbudowa, intensyfikacja, pomnożenie, powiększenie się, ewolucja, spotęgowanie, ekspansja, zwyżka, zwiększanie się, nasilenie, zwielokrotnienie, rozszerzenie, rozrost, wzmożenie, zwiększenie, rozwój, zwiększenie się, eskalacja, powiększenie, natężenie, …

Jak zastąpić słowo znaczenie?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa znaczenie to: treść, wpływ, poważanie, ważkość, meritum, prestiż, wydźwięk, wymowa, rola, esencja, przełomowość, siła, powaga, miara, renoma, kwintesencja, ważność, waga, wartość, format, myśl przewodnia, wymiar, doniosłość, sedno, autorytet, sens, pozycja, ranga, …

Jak inaczej poprawa?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa poprawa to: nowelizacja, polepszenie, udoskonalenie, postęp, racjonalizacja, polepszenie się, zwiększanie się, poprawienie, uzdrowienie, ulepszenie, usprawnienie, poprawienie się, reforma, korekta ostateczna, zmiana na lepsze, storno, modernizacja, ocieplenie, wzmocnienie, …

Jak inaczej?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa jak to: wzorem, niczym, w charakterze, jakim sposobem, jak na przykład, niejako, jakoby, jakby, jeśli, skoro, gdy, w jaki sposób, jakże, na wypadek gdyby, gdyby, pod warunkiem, jeżeli, jak gdyby, kiedy, powiedzmy, że, na miarę, pub, na kształt, niby, na sposób, jako, …

Co to synonim przyklady?

Wyrazy bliskoznaczne tworzą dużą grupę słów, których znaczenie jest zbliżone, ale nie identyczne, na przykład: wiersz – ballada, poemat, pieśń, hymn, rapsod, oda, sonet, fałszywy – podrobiony, fikcyjny, kłamliwy, nieprawdziwy, nieszczery, wyjaśniać – tłumaczyć, rzucać światło, unaoczniać, wykazywać, klarować.

Ile to kosztuje synonim?

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa koszt to: obciążenie, świadczenie, danina, nakład, wypłata, dań, daniny, wartość, cena, odpłatność, drogocenność, nakład pieniężny, obowiązek, gotówka, opłata, niedopłata, wkład, taryfa, kurs, wynagrodzenie, zapłata, odpłata, taksa, stawka, należność, sumpt, zobowiązanie, …

Jak w przypadku synonim?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia w przypadku to: jeśli, w sytuacji, w razie, w momencie, gdy, gdyby, jeżeli, w wypadku, w kwestii, w pozycji, … .

Jak zastąpić słowo poziom?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa poziom to: głębia, jakość, znaczenie, norma, faza, intensywność, format, stan, natężenie, ranga, gama, charakter, skala, stopień, ilość, rozpiętość, szczebel, zakres, rodzaj, stężenie, klasa, głębokość, stadium, procent, wielkość, etap, miara, nasilenie, wartość, warstwa, .. …

Jak zastąpić słowo myśli?

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa myśl to: motyw, dewiza, myśl przewodnia, pojęcie, stanowisko, treść, plan, spostrzeżenie, wyobrażenie, pomysł, maksyma, koncepcja, stwierdzenie, idea, zamiar, konstatacja, zamierzenie, pogląd, refleksja, intencja, twierdzenie, chęć, zamysł, inicjatywa, temat, projekt, cel, …

Dodaj komentarz