Pytanie Rozwiązane

Jak obliczyć BMI do wieku?

Ocena: 5/5

BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach).

Czy BMI zależy od wieku?

Wskaźnik BMI nie uwzględnia wieku, płci, zawartości tkanki tłuszczowej czy stopnia wytrenowania. Klasyfikacja tego wskaźnika dotyczy osób po 18. roku życia, czyli przyjęto sztucznie granice dojrzałości, która nie jest związana z rozwojem ontogenetycznym.

Jakie jest prawidłowe BMI dla dzieci?

Zgodnie z polskimi siatkami centylowymi prawidłowe BMI u dzieci w wieku 3-18 lat wynosi 14-17. Poniżej 14 BMI jest niedowaga, powyżej 17 BMI – nadwaga, a od 19 BMI zaczyna się otyłość.

Jakie prawidlowe BMI dla kobiet?

Normy BMI. Zdrowy dorosły człowiek o prawidłowym stosunku wagi do wzrostu ma wskaźnik w granicach 18,5–24,9. BMI poniżej 18,5 informuje o niedowadze. Osoby ze wskaźnikiem BMI 25,0-29,9 cierpią na nadwagę.

Jak obliczyć BMI u nastolatków?

BMI= waga (kg) / wzrost2 (m)

Do wyliczenia wskaźnika BMI potrzebujemy znać swoją wagę (wyrażoną w kilogramach) oraz wzrost (wyrażony w metrach). Następnie wagę należy podzielić przez wzrost do kwadratu.

Jak obliczyć wskaźnik BMI u dzieci?

BMI oblicza się bardzo łatwo, dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wzrost wyrażony w metrach podniesiony do kwadratu.

Najbardziej powszechne siatki centylowe dla dzieci i młodzieży dotyczą:

  1. wzrostu,
  2. masy ciała,
  3. obwodu głowy.
  4. oraz obwodu klatki piersiowej.

O czym swiadczy BMI?

Wskaźnik masy ciała (body mass indexBMI) jest obecnie najczęściej stosowaną metodą oceny nadwagi czy otyłości. Jest to iloraz masy ciała wyrażonej w kilogramach i wzrostu (w metrach) podniesionego do kwadratu. Pozwala on na rozróżnienie niedowagi, prawidłowej masy ciała, nadwagi oraz różnych stopni otyłości.

Czego nie uwzglednia BMI?

Dlaczego BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zdrowia? uwzględnia tylko dwie dane: wagę i wzrost, co nie pozwala wziąć pod uwagę proporcji poszczególnych tkanek w ciele (kości są gęstsze od mięśni, a mięśnie są gęstsze od tłuszczu).

Kto wymyslil BMI?

Adolphe Quételet

Jak obliczyć BMI dziecka 12 lat?

Standardowo BMI jest wyliczane z prostego wzoru, w którym masa ciała w kilogramach dzielona jest przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej.

Dodaj komentarz