Pytanie Rozwiązane

Jak obliczyć wiek osób w Excelu?

Ocena: 5/5

Możesz w podobny sposób policzyć w Excelu wiek osoby w miesiącach – zamiast litery „Y” wstaw „M” i gotowe.

Należy tam zapisać:

  1. Argument 1 – data początkowa (urodzenia)
  2. Argument 2 – data końcowa (dzisiejsza)
  3. Argument 3 – jednostka, w której chcesz liczyć wiek – zapisz „Y” jak „year”

Jak obliczyć wiek z peselu Excel?

Do dzieła:

  1. Datę możemy zbudować za pomocą funkcji DATA(rok; miesiąc; dzień). Dlatego z numeru PESEL musisz wyciągnąć…rok, miesiąc, dzień
  2. Rok to pierwsze dwie cyfry w PESEL-u. Użyjemy funkcji =LEWY(B8;2), w wyniku czego otrzymamy 84.
  3. Miesiąc to cyfry 3 i 4. …
  4. Dzień to cyfry 5 i 6. …
  5. Mamy już rok, miesiąc i dzień.

Jak zmienić datę na wiek?

Chcąc ustalić wiek, podziel tę liczbę (datę) bo tyle lat jest w jednym wieku. Przykład: rok 1410. Podziel tę liczbę przez 100. Mamy więc 14 pełnych setek (14 wieków, które minęły) i ułamek kolejnej setki, czyli kolejny wiek.

Jak obliczyć datę urodzenia z peselu?

Jak odczytać datę urodzenia z PESEL-u? O dacie urodzenia mówi 6 pierwszych cyfr PESEL-u. Dwie pierwsze to końcówka roku, dwie kolejne – miesiąc, dwie kolejne – dzień. Aby jednak odróżnić osoby urodzone w latach 2000-2099 od osób z lat 1900-1999, wprowadzono pewną modyfikację w zapisie miesiąca.

Jak obliczyć który to wiek?

Wiek, stulecie (skrót: w.) – jednostka miary czasu równa 100 latom, liczona od roku kończącego się cyframi „01” do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI.

Jak obliczyć sredni wiek w Excelu?

Oblicz średnią według daty w programie Excel

Wybierz pustą komórkę, wprowadź formułę =AVERAGEIF(J2:J24,P2,M2:M24) do niego i naciśnij Wchodzę klucz. Wtedy otrzymasz średnią z określonej daty. Uwagi: We wzorze = ŚREDNIA.

Ile ma lat po peselu?

Pierwsze sześć cyfr numeru to zakodowana data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) osoby posiadającej dany numer PESEL. Cztery kolejne cyfry zawierają liczbę porządkową, a ostatnia z nich dodatkowo zakodowane oznaczenie płci tej osoby.

Ile lat po peselu?

Numer PESEL składa się z 11 cyfr — zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, symbol płci i liczbę kontrolną: data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz.

Jak wpisać datę urodzenia w formacie RRRR MM DD?

1. Wybierz na przykład pustą komórkę obok daty. I1 i wpisz tę formułę = TEKST (G1, „rrrrmmdd”)i naciśnij Wchodzęa następnie przeciągnij uchwyt Autouzupełniania nad komórki wymagające tej formuły. Teraz wszystkie daty są konwertowane na tekst i wyświetlane w formacie rrrrmmdd.

Który to wiek 1200?

1200 r. – druga połowa XII w.

Dodaj komentarz