Pytanie Rozwiązane

Jak sprawdzić w jakim jestem NFZ?

Ocena: 5/5

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

  • przez internet – na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) – dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ. …
  • osobiście – w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Znajdź swój oddział.

Jak zalogowac się do IKP przez ZIP?

Jak zalogować się do IKP

Na stronie Pacjent.gov.pl kliknij przycisk „Zaloguj się”. Wybierz jeden z 3 sposobów logowania do IKP: dane dostępowe z ZIP (nazwa użytkownika i hasło) profil zaufany lub e-dowód.

Jak zalogować się na konto ZIP?

Jeśli nie pamiętasz hasła lub loginu do ZIP, nie ma już możliwości ich odzyskania. Skorzystaj z innych form logowania.

Zaloguj się do IKP poprzez:

  1. dane dostępowe z ZIP (nazwa użytkownika i hasło)
  2. poprzez Profil Zaufany lub e-dowód.
  3. bankowość elektroniczną: iPKO, Inteligo, Pekao SA lub konto w banku spółdzielczym.

Co to znaczy konto ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem dla pacjentów. Umożliwia dostęp do gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o leczeniu. Do tej pory, aby założyć konto w ZIP trzeba było osobiście odwiedzać odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Jak sprawdzić do jakiej przychodni się należy?

Wejdź na www.pacjent.gov.pl. Wybierz jeden ze sposobów logowania: za pomocą profilu zaufanego (tutaj możesz założyć profil zaufany) za pomocą e-dowodu (tutaj dowiesz się więcej o e-dowodzie).

Jaki oddział NFZ wg miejsca zamieszkania czy zameldowania?

Przynależność do konkretnego oddziału zależy od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

Jak zalozyc konto IKP?

W urzędzie – najpierw musisz się zarejestrować na stronie pz.gov.pl. Później wybierz się do punktu potwierdzającego. Może nim być jeden z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, urząd gminy lub urząd skarbowy albo inna placówka oznaczona znakiem PZ. Pamiętaj, by zrobić to w ciągu 14 dni od momentu rejestracji.

Czy lekarz ma dostęp do IKP?

Za zgodą pacjenta dostęp do jego dokumentacji medycznej wytworzonej w innej placówce będzie mógł uzyskać każdy lekarz lub podmiot leczniczy. Pacjent udziela takiej zgody poprzez Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl – Polacy aktywowali już ponad 9,8 mln IKP.

Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczona online?

Aby samodzielnie sprawdzić status ubezpieczenia online, na własnym komputerze, trzeba założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Dostęp do systemu jest bezpłatny, a dane w nim gromadzone są na bieżąco aktualizowane, zgodnie z informacjami m.in. z ZUS-u i KRUS-u.

Jak odzyskac haslo do ZIP NFZ?

Jeśli nie pamiętasz hasła lub loginu do ZIP, nie ma już możliwości ich odzyskania.

Zaloguj się do IKP poprzez:

  1. dane dostępowe z ZIP.
  2. poprzez Profil Zaufany lub e-dowód.
  3. bankowość elektroniczną: iPKO, Inteligo, Pekao SA lub konto w banku spółdzielczym.

Dodaj komentarz