Pytanie Rozwiązane

Jak usunąć windows old windows 8

Ocena: 5/5

W wierszu polecenia wpisujemy komendę „RD /S /Q %SystemDrive%windows. old” i potwierdzamy ją przyciskiem Enter. Folder zostanie usunięty, a my możemy zamknąć wiersz polecenia.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jak usunąć windows old windows 8″…

Jak usunąć stary system Windows 7

Wybierz pozycję System > Pamięć > Ten komputer, a następnie przewiń listę w dół i wybierz pozycję Pliki tymczasowe. W obszarze Usuń pliki tymczasowe, zaznacz pole wyboru Poprzednia wersja systemu Windows, a następnie wybierz Usuń pliki.

Poprzednie instalacje systemu Windows czy można usunąć

Pamiętaj, że usuniesz folder Windows. old, który zawiera pliki umożliwiające powrót do poprzedniej wersji systemu Windows. Nie można cofnąć usunięcia poprzedniej wersji systemu Windows.

windows.old przywracanie

Przejdź do „Ustawienia> Aktualizacja i zabezpieczenia> Odzyskiwanie”, zobaczysz przycisk „Rozpocznij” w sekcji „Wróć do systemu Windows 7 / 8.1 / 10″. Kliknij go, a system Windows przywróci stary system operacyjny Windows z folderu Windows. old.