Pytanie Rozwiązane

Jak zameldować osobę w Krakowie?

Ocena: 5/5

Obecnie istnieją dwie możliwości zameldowania się. Wniosek można złożyć: w Urzędzie Miasta/Gminy w Krakowie, przez Internet.

Co daje zameldowanie w Krakowie?

Co w takim razie daje zameldowanie? O tym wprost stanowi art. 28 ust 4 Ustawy o ewidencji ludności – „zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała”.

Gdzie złożyć wniosek o zameldowanie?

Obecnie istnieją dwie możliwości zameldowania się. Wniosek można złożyć: w urzędzie miasta/gminy, przez Internet.

Co jest potrzebne do zameldowania się?

Do dokonania czynności zgłoszenia pobytu stałego należy przedłożyć:

  • formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
  • dowód osobisty,
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku.

Jak się zameldować tymczasowo w Krakowie?

formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jak zameldować członka rodziny?

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.

Jak zameldować partnera?

Każda inna osoba, w tym np. partner, może zamieszkać w lokalu tylko za zgodą gminy, a zamieszkanie bez tej zgody uprawnia gminę do wypowiedzenia Pani umowy najmu. Konsekwencją wyrażenia zgody przez gminę na zamieszkanie jest też możliwość meldunku pod danym adresem.

Czy żeby się zameldować trzeba się najpierw wymeldować?

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (art. 33 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności). Nie trzeba więc najpierw wymeldować się w jednym miejscu, a potem zameldować w drugim.

Jak zameldować partnera przez internet?

Jeżeli masz swój profil zaufany, wystarczy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl, wybrać usługę Meldunek i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO). Wniosek można wypełnić na komputerze lub smartfonie – strona z wnioskiem dostosowana została także do urządzeń mobilnych.

Co daje zameldowanie na pobyt czasowy?

Stosownie do art. 8 ust. 1 „osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego”.

Dodaj komentarz