Pytanie Rozwiązane

Jaki jest termin odpowiedzi na pismo urzędowe

Ocena: 5/5

Tak złożone pisma organ ma obowiązek rozpoznać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jaki jest termin odpowiedzi na pismo urzędowe”…

Termin odpowiedzi na pismo

Tak złożone pisma organ ma obowiązek rozpoznać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Konsekwencje braku odpowiedzi na pismo

Pytania do pytającej. Zgodnie z ustawą z 2002 roku każdy obywatel ma konstytucyjne prawo (art. 61 Konstytucji RP oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej) do zadawania pytań instytucjom publicznym. Za nieuzasadniony brak odpowiedzi grozi grzywna, a nawet roczny pobyt w więzieniu.

Ustawowy termin odpowiedzi na pismo 2019

Tak złożone pisma organ ma obowiązek rozpoznać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Termin odpowiedzi na pismo pracownika

Przepisy Kodeksu pracy (k.p.) ani innych aktów prawnych nie regulują terminów udzielenia odpowiedzi przez pracodawcę na zapytania pracownika.