Pytanie Rozwiązane

Jaki podatek dla firmy jednoosobowej

Ocena: 5/5

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowane są zazwyczaj na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.) … Podatek ten pobierany jest w formie zaliczek, które wpłacamy do urzędu skarbowego co miesiąc lub raz na kwartał do 20. dnia następnego miesiąca (lub kwartału).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jaki podatek dla firmy jednoosobowej”…

Jednoosobową działalność gospodarcza podatki 2021

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiło obniżenie stawki ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych w ramach wolnych zawodów z 20 na 17 proc., a także ryczałtu przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług z 17 na 15 proc. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2021

Skala podatkowa (zasady ogólne) – podstawowy sposób rozliczania podatku obowiązującym zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne nieprowadzające własnej działalności. W Polsce w roku 2021 obecne są dwie stawki: 17% oraz 32% w przypadku dochodów wykraczających poza kwotę 85.528 złotych.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2021

Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2021 – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa. … Do wyboru, w zależności od rodzaju działalności lub wysokości osiąganych przychodów do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa.

Kiedy płacimy podatek dochodowy z działalności

Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki. Z obowiązku tego podatnik powinien wywiązać się do 20. dnia następnego miesiąca (lub kwartału, jeżeli rozlicza się kwartalnie), a więc np. podatek za marzec powinno się opłacić do 20 kwietnia.