Pytanie Rozwiązane

Jakie przedmioty w 8 klasie

Ocena: 5/5

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jakie przedmioty w 8 klasie”…

Ile jest przedmiotów w 8 klasie

W 8 klasie szkoły podstawowej uczeń ma od 15 do 18 przedmiotów.

Przedmioty klasa 8 2021

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty są w 7 klasie

Klasa VII- język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka.

Jakie przedmioty są w 6 klasie

Klasa VI – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą.

Jakie przedmioty są w 8 klasie 2020

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty w 8 klasie zapytaj

Język polski – jako najważniejszy przedmiot w planie lekcji zajmuje w nim 5 godzin tygodniowo. Matematyka – na jej naukę w szkole przewidziano 4 godziny w tygodniu. Pierwszy język obcy nowożytny – w klasie ósmej przewidziano na niego 3 godziny tygodniowo.

przedmioty klasa 8 2021/2022

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.