Pytanie Rozwiązane

Jakie są plusy zastosowania JPK?

Ocena: 5/5

JPK, czyli jednolity plik kontrolny to owoc zmian w ustawie o ordynacji podatkowej. Od 1 lipca 2016 roku największe przedsiębiorstwa są zobligowane do umieszczania danych pochodzących z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej w postaci wspomnianego pliku, który przesyła się później określonemu organowi podatkowemu. Od przyszłego roku obowiązek ten będzie dotyczył również średnich i małych firm.

Wprowadzenie JPK i jego struktura

Plusy wynikające z wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego można zaobserwować na wielu płaszczyznach. Struktura JPK jest dość skomplikowana, ale wierzy się, że jego zastosowanie przyniesie korzyści podobne do tych, które osiągnęły inne kraje europejskie. Zbliżone rozwiązania przyjęły się m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii, Portugalii, Słowenii czy Holandii. Plik uporządkowany jest według siedem głównych struktur. Obejmują one następująco: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów.

Udogodnienia dla podatników

Podstawową korzyścią będzie to, że wszelkie dane do urzędów nareszcie będzie można przekazywać drogą elektroniczną. Kontrole będą przebiegały sprawniej i krócej, przez co będą też mniej uciążliwe i nie tak bardzo stresujące. Równocześnie obniżą się koszty związane z takimi kontrolami – chociażby tak prozaiczne jak koszty zakupu papieru do drukarki. Właściciele przedsiębiorstw zyskają też większą kontrolę nad pracą działu księgowego. Sam proces księgowania zostanie zautomatyzowany i zestawienia będą mogły być sporządzane w formacie XML.

Korzyści dla działów administracji

JPK sprawi, że weryfikacja danych podatkowych będzie przebiegała w sposób zautomatyzowany. Administracja będzie mogła w sposób łatwy i sprawny przeprowadzić kontrolę i odszukać ewentualne niezgodności lub nieprawidłowości. Wszystko będzie przejrzyste i jednoznaczne. W skuteczniejszy sposób niż dotychczas będzie można zwalczać takie zjawiska jak próby uniknięcia opodatkowania lub działania mające na celu wyłudzenie podatku VAT. Już samo ujednolicenie procedur kontrolnych i sprawdzających jest plusem samym w sobie.

Stworzenie i przygotowanie zbioru danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego będzie wymagało przystosowania odpowiedniego oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach. Z tego względu będzie to proces długotrwały. Z czasem, zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe odczują i dostrzegą liczne korzyści płynące z wprowadzonych zmian.