Pytanie Rozwiązane

Jakie są przyczyny i skutki efektu cieplarnianego?

Ocena: 5/5

Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane (w porównaniu z sytuacją, w której gazów cieplarnianych by nie było). Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia.

Co jest przyczyną efektu cieplarnianego?

Naturalny efekt cieplarniany jest potęgowany przez gazy cieplarnianie emitowane do atmosfery głównie przez człowieka. Za podwyższenie temperatury naszej planety odpowiedzialny jest przede wszystkim dwutlenek węgiel. Inne gazy szklarniowe to: freony, halony, metan i tlenek azotu IV.

Jak uniknac efektu cieplarnianego?

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czyli wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Coraz częściej budowane są elektrownie wiatrowe czy na dachach montowane są panele słoneczne. Nakłanianie społeczeństwa do korzystania ze środków transportu publicznego czy też innych pojazdów, które nie zanieczyszczają środowiska.

W jaki sposób zwiększona emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego?

Przykład poprawnej odpowiedzi: Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych powoduje większe zatrzymywanie ciepła / zmniejsza wypromieniowywanie ciepła, co skutkuje wzrostem temperatury atmosfery i globalnym ociepleniem.

Na czym polega efekt cieplarniany skutki?

Efekt cieplarniany jest zwany również efektem szklarniowym, gdyż działa na podobnej zasadzie jak szklarnia. Cały ten efekt zachodzi w naszej atmosferze. … Nadmierne nagromadzenie tych gazów w atmosferze ziemskiej powoduje podniesienie średniej temperatury powietrza co wpływa na globalne ocieplenie.

Co to jest efekt cieplarniany?

Najprościej mówiąc efekt cieplarniany, to zjawisko podwyższenia temperatury powierzchni planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane. Efekt cieplarniany w bardzo istotny sposób kształtuje klimat naszej planety. Temperatura powierzchni Ziemi wynosi ok. 14°C.

Na czym polega efekt szklarniowy?

Energia cieplna wypromieniowana przez Ziemie i atmosferę, w wyniku dużej zawartości w atmosferze gazów szklarniowych, jest zatrzymywana i magazynowana. Proces ten nazwano efektem szklarniowym lub cieplarnianym. Jest to zjawisko naturalne, bez którego temperatura na ziemi byłaby znacznie niższa.

Co to jest efekt cieplarniany referat?

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego).

Jak przebiega efekt cieplarniany?

Gdyby nie efekt cieplarniany, średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosiłaby minus kilkanaście stopni Celsjusza. Wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze prowadzi do spadku jej przezroczystości w podczerwieni i w rezultacie do wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi.

Co mozemy zrobić dla klimatu?

Dobre przykłady to: ograniczanie spalania paliw kopalnych, zwiększanie efektywności energetycznej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy oszczędzanie energii. Inne podejście do mitygacji polega na usuwaniu gazów cieplarnianych z atmosfery. Można to robić sadząc drzewa, które pochłaniają dwutlenek węgla.

Dodaj komentarz