Pytanie Rozwiązane

Jakim badaniom lekarskim podlega pracownik

Ocena: 5/5

Rodzaje badań Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badanie wstępne, badanie okresowe oraz kontrolne. Badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jakim badaniom lekarskim podlega pracownik”…

Badania lekarskie do pracy, a dzień wolny

Nie należy się dzień wolny na badania. Należy się czas niezbędny na wykonanie badań. Oczywiście, jeśli badania trwają długo, to może tak się zdarzyć, że pracownik będzie miał rzeczywiście na ten cel cały dzień (mam na myśli standardowy dzień pracy, czyli 8 godzin).

Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają

Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż trzydzieści dni. … Na pracodawcy ciąży również obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Okresowym badaniom lekarskim podlegają

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. … W miarę możliwości badania powinny być wykonane w godzinach pracy pracownika, który w związku z tym za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia.