Pytanie Rozwiązane

Jakim czynem pan jezus uczy nas służyć bliźniemu

Ocena: 5/5

Pan Jezus uczy nas, aby szanować i kochać bliźniego swego, i każdą rzecz , która jego jest (prawie ze przykazanie Bożę) Uczy nas także, aby pomagać bliźniemu i go wspierać w trudnych sytuacjach. Nie pozwolić, by stałą mu się krzywda, lecz odwrotnie-zapobiec temu.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jakim czynem pan jezus uczy nas służyć bliźniemu”…

Do czego zobowiązani są małżonkowie w sakramencie małżeństwa

Małżonkowiezobowiązani do wspólnego pożycia tzn. utrzymywania ze sobą więzi o charakterze duchowym, fizycznym i gospodarczym. … Obowiązek wzajemnej pomocy obejmuje wszelkie czynności faktyczne małżonka wspierające drugiego z małżonków w wykonywaniu przez niego jego praw i obowiązków wynikających z małżeństwa.