Pytanie Rozwiązane

Kiedy liczba jest podzielna przez 9

Ocena: 5/5

Zapamiętaj zatem, że liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. Aby sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 9, należy dodać do siebie wszystkie jej cyfry. Jeśli wynik dodawania dzieli się bez reszty przez 9, to dana liczba jest podzielna przez 9.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Kiedy liczba jest podzielna przez 9″…

Kiedy liczba jest podzielna przez 6

Liczba jest podzielna przez 6 jeżeli dzieli się przez 2 i 3. … Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę, która dzieli się przez 8. Podzielność przez 9. Liczba dzieli się przez 9 gdy suma jej cyfr dzieli się przez 9.

Kiedy liczba jest podzielna przez 4

Istnieje prosta zasada, która pozwala nam rozpoznać, czy dana liczba dzieli się przez 4. Liczba jest podzielna przez 4, jeśli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Zwróć uwagę na ten fragment: dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

Kiedy liczba jest podzielna przez 10

Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnia cyfra to 0. … 1450 jest podzielne przez 10, bo ostatnią cyfrą jest 0.

Kiedy liczba jest podzielna przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, jeśli różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7.

Kiedy liczba jest podzielna przez 8

Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę, która dzieli się przez 8. Liczba dzieli się przez 9 gdy suma jej cyfr dzieli się przez 9.

Kiedy liczba jest podzielna przez 3

Cechy podzielności. Liczba całkowita jest podzielna: … przez 3, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3 – dzięki temu regułę można stosować rekurencyjnie aż do osiągnięcia liczby jednocyfrowej. Przykład: 104628: suma cyfr 1+0+4+6+2+8=21, 2+1=3, jest podzielna przez 3.

Kiedy liczba jest podzielna przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Przykład 4. Liczba 4235 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 5. Liczba 670 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 0.