Pytanie Rozwiązane

Lekcje w 8 klasie

Ocena: 5/5

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Lekcje w 8 klasie”…

Przedmioty w klasie 8

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty klasa 8 2021

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Czy w 8 klasie jest muzyka

Ósmoklasiści nie uczą się już plastyki – w planie lekcji nie ma również przedmiotu o nazwie „zajęcia artystyczne” (był on następcą plastyki w III klasie gimnazjum). Z planu lekcji znika również muzyka. Na każdy z tych przedmiotów przewidziana była jedna godzina zajęć tygodniowo.

Ile jest przedmiotów w 8 klasie

W 8 klasie szkoły podstawowej uczeń ma od 15 do 18 przedmiotów.

przedmioty klasa 8 2021/2022

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty są w 8 klasie 2020

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.