Pytanie Rozwiązane

Liczba podzielna przez 8

Ocena: 5/5

Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę, która dzieli się przez 8. … Liczba dzieli się przez 11, kiedy różnica między sumą cyfr stojących na miejscach parzystych (licząc od prawej strony) i sumą cyfr stojących na miejscach nieparzystych jest wielokrotnością 11 lub jest równa 0.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Liczba podzielna przez 8″…

Liczba podzielna przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Przykład 4. Liczba 4235 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 5.

Kiedy liczba jest podzielna przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, jeśli różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7.

Kiedy liczba jest podzielna przez 2

Liczba dzieli się przez 2 gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Liczby podzielne przez 2 nazywamy liczbami parzystymi.

Kiedy liczba jest podzielna przez 6

Liczba jest podzielna przez 6 jeżeli dzieli się przez 2 i 3. … Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę, która dzieli się przez 8. Podzielność przez 9. Liczba dzieli się przez 9 gdy suma jej cyfr dzieli się przez 9.

Kiedy liczba jest podzielna przez 4

Istnieje prosta zasada, która pozwala nam rozpoznać, czy dana liczba dzieli się przez 4. Liczba jest podzielna przez 4, jeśli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Zwróć uwagę na ten fragment: dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

Kiedy liczba jest podzielna przez 9

Zapamiętaj zatem, że liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. Aby sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 9, należy dodać do siebie wszystkie jej cyfry. Jeśli wynik dodawania dzieli się bez reszty przez 9, to dana liczba jest podzielna przez 9.

Kiedy liczba jest podzielna przez 3

Cechy podzielności. Liczba całkowita jest podzielna: … przez 3, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3 – dzięki temu regułę można stosować rekurencyjnie aż do osiągnięcia liczby jednocyfrowej. Przykład: 104628: suma cyfr 1+0+4+6+2+8=21, 2+1=3, jest podzielna przez 3.

Kiedy liczba jest podzielna przez 12

Liczba jest podzielna przez 12 jeżeli dzieli się przez 3 i 4. Liczba jest podzielna przez 13, gdy różnica między sumą jej odcinków trzycyfrowych stojących na miejscach nieparzystych (licząc od lewej strony) oraz sumy odcinków trzycyfrowych stojących na miejscach parzystych jest wielokrotnością 13 albo jest równa 0.