Pytanie Rozwiązane

Lista przedmiotów klasa 8

Ocena: 5/5

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Lista przedmiotów klasa 8″…

Jakie przedmioty są w 8 klasie 2020

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

przedmioty klasa 8 2021/2022

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty klasa 8 2021

Klasa VIII– język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmioty klasa 7

Klasa VII– język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka.

przedmioty w 7 klasie 2020/2021

Klasa VII- język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka.

Ile jest przedmiotów w 7 klasie

Ile jest przedmiotów w 7 klasie szkoły podstawowej? W 7 klasie szkoły podstawowej jest 15-18 przedmiotów.

Ile jest przedmiotów w 8 klasie

W 8 klasie szkoły podstawowej uczeń ma od 15 do 18 przedmiotów.