Pytanie Rozwiązane

Mały zus ile trwa

Ocena: 5/5

Niższe składki ZUS można płacić maksymalnie przez okres 60 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym czasie można skorzystać z tzw. małego ZUS-u (przez 24 miesiące) i małego ZUS-u plus (przez 36 miesięcy).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Mały zus ile trwa”…

ZUS preferencyjny 2021

W sumie składki miesięczne dla nowych firm wyniosą w 2021 r. 647,59 zł (razem ze składką chorobową) i 627,01 zł (bez składki chorobowej). Preferencyjny ZUS wyniesie więc niemalże 650 zł miesięcznie.

Ile wynosi mały ZUS 2021

W 2021 roku wynosi ona 381,81 zł (zobacz tutaj).

ZUS ulga na start 2021 kwota

Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. opłacasz w wysokości 381,81 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 242,38 zł [2].

Mały ZUS dla kogo

Z ulgi skorzystają tylko osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni. Dla kogo jest więc Mały ZUS plus? … zł w przypadku prowadzenia działalności przez cały rok; jeśli działalność była prowadzona tylko przez część roku – limit jest niższy.

ZUS dla nowych firm 2020 ulga na start

Zgodnie z aktualnymi przepisami, nowi przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to tzw. ulga na start.