Pytanie Rozwiązane

Matka karmiąca w pracy jak długo

Ocena: 5/5

Przepis ten stanowi, że pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które są wliczane do czasu pracy. Oznacza to, że pracownica otrzymuje za ten czas wynagrodzenie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Matka karmiąca w pracy jak długo”…

Przerwa na karmienie piersią do jakiego wieku dziecka

Przerwy w pracy na karmienie przysługują przez cały okres karmienia dziecka piersią i nie są uzależnione od jego wieku. Zaświadczenie lekarskie może być wydane przez lekarza sprawującego opiekę nad kobietą lub pediatrę. Przepisy nie określają trybu wydania takiego zaświadczenia ani jego wzoru.

Karmienie piersią a praca zmianowa

Mamy, które pracują między 4 a 6 godzin dziennie, mają prawo do jednej półgodzinnej przerwy na karmienie. Natomiast mamy, które pracują więcej niż 6 godzin dziennie mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw. Jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko (także w tandemie) możesz skorzystać z dwóch 45-minutowych przerw.

Kodeks pracy matka karmiąca

Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy każdej pracownicy karmiącej piersią przysługuje pełnopłatna przerwa na karmienie, wliczana do czasu pracy. W przypadku karmienia jednego dziecka przysługują jej dwie półgodzinne przerwy, jeżeli natomiast karmi więcej niż jedno dziecko – dwie przerwy, w wymiarze po 45 minut każda.

7 godzin pracy dla matek karmiących

Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy każdej pracownicy karmiącej piersią przysługuje pełnopłatna przerwa na karmienie, wliczana do czasu pracy. W przypadku karmienia jednego dziecka przysługują jej dwie półgodzinne przerwy, jeżeli natomiast karmi więcej niż jedno dziecko – dwie przerwy, w wymiarze po 45 minut każda.

Matka karmiąca w pracy 2020

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Matka karmiąca a praca w nocy

Pracownica zatrudniona w systemie zmianowym, która karmi piersią, może być objęta zakazem pracy w nocy, nawet jeśli tylko część przepracowanych godzin przypada w takiej porze. Tak wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Eleanor Sharpston.

Prawa matki karmiącej

Kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy te mogą być udzielane łącznie.