Pytanie Rozwiązane

Miliard ile ma zer

Ocena: 5/5

MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILION – milion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer. BILIARD – tysiąc bilionów – 1 000 000 000 000 000 – 15 zer. TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Miliard ile ma zer”…

1 miliard ile to milionów

ile to tysiąc milionów1 000 * 1 000 000 = 1 000 000 000 – tysiąc milionów to jeden miliard.

Milion ile ma zer

TYSIĄC – 1 000 – 3 zera. MILION – tysiąc tysięcy – 1 000 000 – 6 zer. MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILIONmilion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.

Ile zer ma 100 tysięcy

– Sto tysięcy ma 5 zer (100 000 = sto tysięcy) Dziesięć tysięcy ile ma zer? – Dziesięć tysięcy ma 4 zera (10 000 = dziesięć tysięcy)

Trylion ile zer

TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer. KWADRYLION – milion trylionów – 1 000 000 000 000 000 000 000 000 – 24 zera.

Milion milionów ile to jest

Jak można zauważyć po tym zapisie, w języku polskim tysiąc tysięcy to po prostu milion, a milion milionów to bilion.

Ile zer ma kwadrylion

Kwadrylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024, czyli jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym. W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) kwadrylion oznacza 1 000 000 000 000 000 = 1015, czyli biliard w pozostałych krajach.